Free Mask when you come to Vege Wholesale!

 

Please ask for FREE MASK when you come to our store!

  • Store opens everyday from 10 AM to 6 PM. We still encourage our customers to order online and pickup in store. If you have to buy at the store, please use Credit Card as much as possible instead of Cash.

 

Xin các bạn vui lòng hỏi FREE MASK khi đến tiệm VegeWholesale!

  • Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 10 sáng to 6 chiều. Chúng tôi vẫn luôn khuyến khích quý khách nên mua hàng trên mạng và đến nhận tại cửa hàng nếu được. Nếu bạn phải mua tại tiệm, vui lòng sử dùng Thẻ tín dụng thay vì dùng Tiền mặt.

Share this post← Older Post Newer Post →